Kategorie

  • Brak kategorii

sprawozdanie z czynności obozowych

2 tygodnie mieszkania w byłym klasztorze i byłym więzieniu jednocześnie. słowo „były” to takie słowo klucz właściwie, bo wszystko, co zwiedzałam, było czymś byłym – były szpital psychiatryczny, były szpital niepsychiatryczny, były pałac itp. były też atrakcje, np. brak ciepłej wody i braki w dostawie prądu [dwa pokoje sąsiednie nie miały prądu przez 2,5 dnia], [...]